SPOLUPRACUJ S CAMELEONIA'S
Vitaj vo svete, kde sa pomocou vône prepájame so svojimi skutočnými emóciami – s celou škálou pocitov a farieb života. Pomocou aromaterapie „vyfarbujeme život vôňami".
SPOLUPRACUJ S CAMELEONIA'S
Vitaj vo svete, kde sa pomocou vône prepájame so svojimi skutočnými emóciami – s celou škálou pocitov a farieb života. Pomocou vôní „vyfarbujeme život vôňami".

VO SVETE, V KTOROM MÔŽEŠ....


VO SVETE, V KTOROM MÔŽEŠ....

NAPLNO PREŽIŤ SVOJE JA

OTVORIŤ SA TVOJEJ SKUTOČNEJ ESENCII

NAPLNO PREŽIŤ SVOJE JA

OTVORIŤ SA TVOJEJ SKUTOČNEJ ESENCII

joga a vone
Vyber si z ôsmych aromaterapeutických profilov

Pri rozdýchaní na začiatku cvičenia a tesne pred shavasanou na hlbšie precítenie, vnímanie svojho tela.

Aromaterapeutické vône Cameleonia's for yoga & everyday sú určené predovšetkým na prehĺbenie jogovej praxe alebo prežitku z každého dňa.
Pomocou prírodných vôní a ich psychologických účinkov na najhlbšie centrá psyché rozšírte svoje hodiny jogy o ďalšiu zmyslovú dimenziu. Ukľudnenie, uvoľnenie, aktivácia a naladenie do nového dňa, uzemnenie rozptýlenej mysle po práci.
Aromaterapeutické vône Cameleonia's for yoga & everyday sú určené predovšetkým na prehĺbenie jogovej praxe alebo prežitku z každého dňa.
VYBER SI Z ÔSMYCH AROMATERAPEUTICKÝCH PROFILOV


joga a vone

Pri rozdýchaní na začiatku cvičenia a tesne pred shavasanou na hlbšie precítenie, vnímanie svojho tela.
Pomocou prírodných vôní a ich psychologických účinkov na najhlbšie centrá psyché rozšírte svoje hodiny jogy o ďalšiu zmyslovú dimenziu. Ukľudnenie, uvoľnenie, aktivácia a naladenie do nového dňa, uzemnenie rozptýlenej mysle po práci...
Aromaterapeutické vône Cameleonia's for yoga & everyday sú určené predovšetkým na prehĺbenie jogovej praxe alebo prežitku z každého dňa.

Ponúkame spoluprácu s jogovými lektormi a štúdiami. Poskytujeme testery vôní na hodiny jogy pre lektorov a produkty na predaj s províziou.
PRE VIAC INFO MA KONTAKTUJ PRIAMO E-MAILOM ALEBO CEZ KONTAKTNÝ FORMULÁR

Hana Cameleonia
Ponúkame spoluprácu s jogovými lektormi a štúdiami. Poskytujeme testery vôní na hodiny jogy pre lektorov a produkty na predaj s províziou.
PRE VIAC INFO MA KONTAKTUJ PRIAMO E-MAILOM ALEBO CEZ KONTAKTNÝ FORMULÁR